Eşittir işareti nereden geliyor?

Eşittir işareti bir matematik sembolüdür. Matematik sembolleri, ifadesi zaman alacak ve yer kaplayacak birçok kavramın pratik gösterimleridir. Semboller evrensel hale geldiğinden hangi milletten olursa olsun kullanımı yadırganmayan ve herkes tarafından anlaşılır olan ortak bir dili yansıtır. Matematik’te sıklıkla karşılaştığımız eşittir (=) sembolü de işte bu dilin en çok kullanılan kahramanlarından biridir. Eşittir işareti Nicelik olarak […]